تماس با ما

محل

آدرس دبیرخانه

قم، انتهای بلوار امام موسی صدر، طبقه فوقانی ساختمان نمایشگاه های دائمی استان قم

محل

آدرس ایمیل

info@qomevents.com

ehsntle@yahoo.com (For support)

محل

تلفن های تماس

٣۶۵۶۴٨٠٠-٠٢۵

٣۶۵۶۴٨٠۵-٠٢۵

٠٩٩٢۴۵١٣٢٠٠

با ما در تماس باشید

سوالات خود را در فرم زیر برای ما بفرستید